Inför behandlingen

Behandling

Första besöket

Innan det första besöket får du fylla i en hälsodeklaration, som du får via mail, med personuppgifter och anledning till besvär. Sedan ställer vi fler frågor om dig och det du söker för och gör tester så att vi kan ställa rätt diagnos. Därefter kommer en lite kortare första behandling.

Vidare behandlingar

I fortsättningen börjar alla behandlingar med att vi frågar hur det har varit sedan förra gången. Förbättringar, försämringar o dyl. Efter det blir det behandling. De flesta besöken avslutas med råd och tips och ibland hemövningar.

Behandlingsmetoder

De behandlingsmetoder vi använder är: Massage, Töj, Triggerpunktsbehandling, Elterapi t ex TENS och Skanlab, Traktion och Dry needling.

Mobilisering, Manipulation och Artikulering är ledbehandlingsmetoder. Vi anser att manuella behandlingar ger bra hjälp, men man också måste hjälpa till själv för att fortare bli bra. Därför ingår det oftast en del i våra behandlingar där patienten får hjälp till självhjälp.